Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym przesłany na KRM
Projekt Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o
obiegu zamkniętym przesłany na KRM
11.12.2018 więcej
Projekt Mapy drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (NOWA WERSJA)
Projekt Mapy drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu
zamkniętym (NOWA WERSJA)
26.10.2018 więcej
Koncepcja programowa udziału Polski w EXPO 2020 w Dubaju
Koncepcja programowa udziału Polski w EXPO 2020 w Dubaju
14.05.2018 więcej
Projekt uchwały RM ws. ustanowienia programu wieloletniego „Udział RP w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w latach 2019-2021”
Projekt uchwały Rady Ministrów ws. ustanowienia programu
wieloletniego pn. „Udział RP w Światowej Wystawie EXPO 2020 w
Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach
2019-2021”
14.05.2018 więcej
Projekt zarządzenia Prezesa RM ws. zniesienia KS ds. EXPO 2022
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów ws. zniesienia
Komitetu Sterującego ds. EXPO 2022
26.04.2018 więcej
Projekt mapy drogowej transformacji w kierunku GOZ
(Stara wersja) Projekt mapy drogowej transformacji w kierunku GOZ
19.03.2018 więcej
Projekt uchwały RM ws. powołania Kom. Gen. Sekcji Polskiej EXPO 2020
Projekt uchwały RM ws. powołania Kom. Gen. Sekcji Polskiej EXPO
2020
19.03.2018 więcej
Międzyresortowy Zespół do spraw społ.-gosp. polityki migracyjnej
Międzyresortowy Zespół do spraw społ.-gosp. polityki
migracyjnej
19.03.2018 więcej
Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Kosmicznej w Polsce - zmiany
Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Kosmicznej w Polsce -
zmiany
19.03.2018 więcej
Komitet Sterujący do spraw EXPO 2022
Komitet Sterujący do spraw EXPO 2022
19.03.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się